Czech (Čeština)
Czech (Čeština)
English (en-GB)
Croatian (Croatia)

Ekonomická situace a očekávání na trhu s nemovitostmi v ČR v roce 2024

Ekonomická situace v České Republice v roce 2024 naznačuje naději na oživení ekonomiky a postupný návrat k stabilizaci, což má potenciál výrazně ovlivnit trh s nemovitostmi a hypotékami. Kromě sledování vývoje na nemovitostním trhu je nezbytné zohlednit i aktuální ekonomické prognózy České národní banky (ČNB), které poskytují klíčový kontext pro celkové porozumění makroekonomické situace.

Podle listopadové prognózy ČNB pro rok 2023 by měl hrubý domácí produkt (HDP) poklesnout o 0,4 %, což se liší od předchozí predikce, která předpokládala těsný růst o 0,1 %. Banka zdůraznila, že ekonomickou aktivitu omezuje spotřeba domácností, negativní sentiment a vyšší úrokové sazby způsobené vysokými cenami energie a potravin. Průměrná inflace by měla dosáhnout 10,8 %.

Pro rok 2024 ČNB očekává průměrnou inflaci 2,6 % s jádrovou složkou zvýšenou okolo 3 %. Bankovní rada nedávno rozhodla o zachování úrokových sazeb na 7 %. Očekává se, že snižování sazeb bude postupné a mírné, s trajektorií úrokových sazeb odlišnou od základního scénáře prognózy.

Vliv prognóz ČNB na trh s nemovitostmi spočívá v tom, že mohou ovlivnit ekonomická rozhodnutí a změny na trhu. Očekává se, že návrat ekonomiky k růstu v roce 2024 podpoří zájem o nemovitosti, zejména s očekávanou stabilizací inflace a úrokových sazeb, což by mohlo zlepšit dostupnost hypoték.

Situace na hypotečním trhu

Rok 2023 byl označen za období s nižším zájmem o hypotéky. Vyšší úrokové sazby a obavy z inflace vedly k tomu, že mnoho zájemců nedosáhlo na hypotéku. I přes zrušení limitu úvěrového ukazatele DSTI ze strany ČNB situace na trhu se nezlepšila zásadním způsobem. Změna ve struktuře kupujících naznačila převahu těch s vlastní hotovostí.

Výsledky ukazují, že celkový objem nově uzavřených hypoték v roce 2023 bude nejnižší za poslední tři roky, s odhadem mezi 130 a 135 miliardami korun.

Pro rok 2024 se očekávají postupné změny na hypotečním trhu. Klíčovým faktorem bude vývoj inflace, který by měl začít ustupovat, což umožní ČNB snižovat základní úrokové sazby. Předpokládá se, že sazby hypoték budou stagnovat, což povede k oživení poptávky po úvěrech na bydlení a zájmu o nemovitosti.

Situace na realitním trhu

Analýza portálu SReality ukázala, že ceny bytů s plochou 40-60 m² v průběhu roku 2023 klesly, přičemž nejvíce poklesy byly zaznamenány v okresech Bruntál, Znojmo a Česká Lípa. Vyšší dostupnost hypoték měla omezený vliv, protože podmínky pro získání úvěru zůstávaly náročné.

V roce 2024 se očekává stabilizace a mírný růst cen nemovitostí

Očekává se, že se poptávka po nemovitostech v ČR bude zvyšovat. Jedním z faktorů je návrat důvěry v ekonomiku, což může podporovat rozhodnutí jednotlivců investovat do vlastního bydlení. Tento nárůst poptávky by mohl ovlivnit ceny nemovitostí, přičemž některé regiony by mohly zaznamenat větší růst než jiné.

Stavební aktivita

Stavebnictví bude hrát klíčovou roli v odpovídání na zvyšující se poptávku. Vyšší poptávka po nových domech a bytových jednotkách by mohla vést k zvýšené stavební aktivitě. To by mohlo přinést nové příležitosti pro stavební společnosti a také ovlivnit dostupnost nemovitostí na trhu. Zároveň by však mělo být sledováno, zda se zvýšená stavební aktivita nepromítne v nadměrné nabídce, což by mohlo zpomalit růst cen nemovitostí. Balancování mezi poptávkou a nabídkou bude klíčovým faktorem pro udržení stabilního a udržitelného růstu na trhu.

Regulační a daňové aspekty

Je také důležité sledovat případné změny v regulačním prostředí a daňové politice, které by mohly ovlivnit trh s nemovitostmi. Vládní rozhodnutí týkající se daní, úvěrových podmínek nebo stimulačních opatření mohou mít významný dopad na chování spotřebitelů a investorů.

Ochrana před riziky

Nakonec, i přes pozitivní vyhlídky na rok 2024, je důležité, aby investoři a jednotlivci byli obezřetní a dbali na ochranu před riziky. Ekonomika je vždy náchylná k neočekávaným událostem, a proto je nezbytné mít strategii a plánovat s ohledem na možné nejistoty.

V tomto kontextu mohou být investiční poradci a odborníci na finanční plánování klíčovými partnery pro ty, kteří chtějí efektivně využít příležitosti na trhu s nemovitostmi a hypotékami v České Republice v nadcházejícím roce.

Zdroje

ČNB, Kurzy.cz, seznamzpravy.cz, Konstrukce.cz, hypoindex.cz, Makroekonomická prognóza HK ČR