Czech (Čeština)
Czech (Čeština)
English (en-GB)
Croatian (Croatia)

Analýza vývoje cen nemovitostí v Chorvatsku

Chorvatsko, úchvatná země ležící podél Jaderského moře, zažilo v průběhu let významnou transformaci svého trhu s nemovitostmi. Díky svému bohatému kulturnímu dědictví, dechberoucímu pobřeží a rostoucí popularitě jako turistické destinace se Chorvatsko stalo atraktivním místem pro investice do nemovitostí. Tento článek se zaměřuje na ceny nemovitostí v Chorvatsku v roce 2023 a zkoumá faktory, které ovlivňují tento dynamický trh.

Přehled trhu s nemovitostmi v Chorvatsku

Trh s nemovitostmi v Chorvatsku zažil v posledních letech stálý růst, který přitahuje jak domácí, tak zahraniční investory. Tento zájem lze přičíst faktorům, jako je nárůst turismu, rozvoj infrastruktury a příznivá vládní politika.

Rostoucí poptávka po rezidenčních nemovitostech

Poptávka po rezidenčních nemovitostech v Chorvatsku je v posledních letech stále vysoká. Rezidenční nemovitosti, včetně rodinných domů a bytů, jsou velmi žádané mezi jednotlivci a rodinami hledajícími stabilní bydlení. 


Několik faktorů přispívá k silné poptávce po rezidenčních nemovitostech v Chorvatsku: 

 Turistický ruch a rostoucí popularita Chorvatska jako destinace pro dovolenou přitahují jak domácí, tak zahraniční kupující. Lidé se zajímají o rezidenční nemovitosti v atraktivních lokalitách, které nabízejí blízkost moře, krásnou přírodu a kulturní dědictví.

Ekonomické faktory hrají roli v poptávce po rezidenčních nemovitostech. Nízké úrokové sazby hypoték i pro občany EU a příznivé podmínky úvěrů umožňují širšímu spektru lidí dostat se k vlastnictví nemovitosti. Růst ekonomiky a zaměstnanosti také přispívá ke zvýšené důvěře lidí v investice do rezidenčních nemovitostí.


Rezidenční nemovitosti jsou vnímány jako spolehlivá dlouhodobá investice. Mnoho jednotlivců je považuje za způsob, jak budovat kapitál a bohatství v průběhu času. Proto je poptávka po rezidenčních nemovitostech v Chorvatsku silná jak mezi kupujícími hledající vlastní bydlení, tak mezi investory, kteří chtějí generovat příjmy z pronájmů nebo využít růstu hodnoty nemovitostí.


V roce 2023 se očekává, že ceny budou pokračovat ve svém vzestupném trendu, avšak s mírnějším tempem ve srovnání s předchozími lety. To lze přičítat kombinaci faktorů, včetně dopadů pandemie COVID-19 na ekonomiku a zvýšené nabídky nových nemovitostí na trhu. Počet vydaných stavebních povolení vzrostl o 14,0 %, což je impozantní růst stavebního sektoru, avšak stále nedostačující vzhledem k narůstající poptávce na trhu.

Pobřežní oblasti: Trh s vyššími cenami

Pobřežní oblasti Chorvatska, včetně Dubrovníku, Zadar  a Istrije, zažili významný růst cen v posledních 10 letech. Tyto oblasti nabízejí dechberoucí výhledy, přístup k nádherným plážím a životní styl Středomoří, což je dělá velmi vyhledávanými kupujícími. Prestiž spojená s vlastnictvím nemovitosti v pobřežních oblastech často přináší vyšší cenu.

Dubrovník, nazývaný "Perla Jaderského moře", je obzvláště vyhledávaný a to se odráží i na poptávkové ceně. Nicméně i další pobřežní oblasti, jako jsou Zadar, Split a Pula se tomuto trendu nevyhly.

Městská centra – Rozrůstající se trh

Trvající urbanizační trendy spolu s rozvojem infrastruktury a rostoucí ekonomikou přispěly k rostoucí poptávce po nemovitostech v těchto městských centrech. Vzhledem tomu že takový rozvoj je přímo ovlivněn domácí kupní silou očekává se, že růst cen nemovitostí v těchto oblastech bude mírnější ve srovnání s pobřežními regiony.

Investiční potenciál

Trh s nemovitostmi v Chorvatsku nabízí investiční potenciál jak pro domácí, tak zahraniční investory. Kombinace dostupných cen, příznivé investiční klima a vstupu země do Evropské unie vzbudily zájem mnoha investorů.

Zahraniční investoři, zejména ze zemí jako Německo, Rakousko a Spojené království, projevili značný zájem o nákup nemovitostí v Chorvatsku. Trh s pronájmem, podporovaný rozmachem cestovního ruchu v zemi, nabízí příležitosti k generování příjmů z pronájmu, zejména v oblíbených turistických destinacích. V pozadí nezustavají ani projekty v oblastí logistických parku, retail parku a dalších komerčních nemovitosti.

Krátký výtažek o této sezóně

Trh s rezidenčními nemovitostmi v Chorvatsku v roce 2023 má pozoruhodný vývoj. Rostoucí zájmem turistů způsobuje vzrůstající poptávku po nemovitostech v přímořských oblastech, což vede ke stoupajícím cenám.

Na druhou stranu, ve vnitrozemí a menších městech zůstávají ceny nemovitostí stabilnější a mnoho lidí hledá cenově dostupné možnosti pro trvalé bydlení nebo investice. 


Chorvatsko také investuje do infrastruktury a zlepšení občanské vybavenosti, což zvyšuje atraktivitu nemovitostí ve venkovských oblastech. V rámci trhu s nemovitostmi v roce 2023 je stále důležité mít dobrou znalost trhu a provést důkladný výzkum před nákupem. 


Chorvatsko si získává stále větší popularitu jako destinace nejen pro dovolenou, ale také pro práci na dálku. Díky tomu zůstává atraktivním místem pro ty, kteří hledají nemovitosti u moře, ale i pro ty, kteří chtějí využít příležitosti ve vnitrozemí této krásné země.

Závěr

Trh s rezidenčními nemovitostmi v Chorvatsku nabízí atraktivní příležitosti jak pro domácí, tak pro zahraniční kupující. Kombinace malebných pobřežních oblastí, živých městských center a příznivých investičních podmínek dělá z Chorvatska atraktivní destinaci pro rezidenční i komerční investice.

Zatímco pobřežní oblasti jako Dubrovník a Split budou mít vyšší ceny kvůli své popularitě, i další nově se rozvíjející oblasti nabízejí příležitosti pro bystré investory. S příznivým postojem vlády a probíhajícími iniciativami se očekává, že trh s nemovitostmi v Chorvatsku bude prosperovat a přispěje k celkovému ekonomickému rozvoji země v nadcházejících letech.

'000 tis. 

Příjezdy a přenocování turistů 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022.
Příjezdy turistů


Celkový 11 599 12 233 12 914 14 175 15 463 17 431 18 667 19 566 7 001 12 776 17 775
Domácí 1 419 1 442 1 461 1 623 1 749 1 838 2 022 2 213 1 456 2 135 2 451
Zahraniční 10 180 10 791 11 453 12 553 13 715 15 593 16 645 17 353 5 545 10 641 15 324
Noclehy turistů


Celkový 62 507 64 617 66 270 71 437 77 919 86 200 89 652 91 243 40 794 70 202 90 040
Domácí 5 174 5 095 5 116 5 705 5 819 5 978 6 477 7 095 5 415 7 354 7 753
Zahraniční 57 333 59 523 61 154 65 732 72 099 80 222 83 175 84 148 35 379 62 848 82 288

Příjezdy a přenocování turistů. Zdroj https://podaci.dzs.hr/


Příjezdy a přenocování turistů 2023 I.
2023
II.
2023.
III.
2023.
I. - III.
2023.
IV.
2023.
V.
2023.
VI.
2023.
IV. - VI. 2023.
Příjezdy turistů,Celkový 228 812 272 499 424 383 925 694 1 090 829 1 624 291 2 733 256 5 448
Domácí 114 227 129 235 151 332 394 794 220 346 250 792 287 755 759
Zahraniční 114 585 143 264 273 051 530 900 870 483 1 373 427 2 445 501 4 689
Noclehy turistůCelkový 601 677 651 330 982 479 2 235 486 3 041 485 5 571 102 13 185 779 21 797
Domácí 252 929 261 765 300 451 815 145 494 415 568 273 904 853 1 968
Zahraniční 348 748 389 565 682 028 1 420 341 2 547 070 5 002 829 12 279 926 19 830

 Příjezdy a přenocování turistů. Zdroj https://podaci.dzs.hr/Průměrné roční indexy (Ø 2015. = 100) Průměrné roční míry změny, % (předchozí rok= 100)
Rok Celkem nové obytné budovy stávající obytné budovy Město Zagreb Jadran Jiné celkem nové obytné budovy stávající obytné budovy Město Zagreb Jadran Jiné
2012. 108,93 112,75 107,29 109,92 108,74 108,04 -1,6 -0,3 -2,5 -2 -1,8 -0,5
2013. 104,63 108,86 102,74 103,51 105,52 103,61 -3,9 -3,5 -4,2 -5,8 -3 -4,1
2014. 102,98 106,55 101,43 102,18 103,37 102,8 -1,6 -2,1 -1,3 -1,3 -2 -0,8
2015. 100 100 100 100 100 100 -2,9 -6,1 -1,4 -2,1 -3,3 -2,7
2016. 100,89 96,6 101,81 100,72 101,32 99,18 0,9 -3,4 1,8 0,7 1,3 -0,8
2017. 104,75 96,52 106,45 105,08 105,74 99,73 3,8 -0,1 4,6 4,3 4,4 0,6
2018. 111,14 99,95 113,44 116,37 111,39 100,26 6,1 3,6 6,6 10,7 5,3 0,5
2019. 121,1 108,28 123,73 131,75 119,08 104,11 9 8,3 9,1 13,2 6,9 3,8
2020. 130,38 109,63 134,29 142,47 126,55 114,5 7,7 1,2 8,5 8,1 6,3 10
2021. 139,91 119,36 143,93 152,73 136,96 121,22 7,3 8,9 7,2 7,2 8,2 5,9
2022. 160,69 140,24 164,8 180 153,87 139,74 14,8 17,5 14,5 17,9 12,3 15,3

 Průměrné roční cenové indexy. Zdroj https://podaci.dzs.hr/