Czech (Čeština)
Czech (Čeština)
English (en-GB)
Croatian (Croatia)

Dynamika Chorvatského realitního trhu: Co očekávat v následujících měsících?

Chorvatský realitní trh zažívá turbulentní období, které ovlivňují různé faktory. V nedávném článku jsme diskutovali o dlouhodobých trendech, které formují tuto scénu, a nyní se podíváme na aktuální události a to, co bychom mohli očekávat v nadcházejících měsících.

Pokles cen a faktory, které k tomu vedly:


Růst úrokových sazeb

V posledním období došlo k poklesu cen nemovitostí, což lze přičíst několika klíčovým faktorům. Jedním z nich je růst úrokových sazeb, který iniciovala Chorvatská národní banka (HNB) jako opatření k potlačení inflace. Tento růst způsobil zdražení hypotečních úvěrů a tím i snížení poptávky po nemovitostech.

Snížená poptávka 

Dalším důležitým faktorem je snížená poptávka po nemovitostech. Tento trend lze přičítat několika aspektům, včetně růstu úrokových sazeb, poklesu cen nemovitostí, zvýšené nabídky nemovitostí a vlivům politické nestability a ekonomické krize.

Zvýšená nabídka nemovitostí

V tomto kontextu jsme svědky také zvýšené nabídky nemovitostí. To může být důsledek několika faktorů, jako je růst počtu nových bytových budov, zvýšení počtu lidí prodávajících své nemovitosti a snížení poptávky.


Celkově lze konstatovat, že nárůst úrokových sazeb, pokles poptávky a vzrůst nabídky výrazně ovlivňují chorvatský realitní trh. Dochází k poklesu cen nemovitostí a snížení poptávky, a očekává se, že tyto trendy budou pokračovat v následujících měsících. Pro potenciální kupce nemovitostí je klíčové být plně informován a flexibilně reagovat na proměnlivost trhu.

Co přináší budoucnost?

Situace na evropských trzích se liší od té chorvatské. Zatímco ve větších evropských městech došlo k zpomalení výstavby a prodeje nemovitostí kvůli růstu úrokových sazeb, Chorvatsko zaznamenává mírný růst novou výstavbu bytových budov.


Budoucnost chorvatského realitního trhu nese s sebou několik klíčových otázek a trendů, které mohou ovlivnit dynamiku trhu v následujících měsících a letech.

Turistický pronájem a změna lokalitního trendu

Dosavadní vývoj ukazuje, že turistický pronájem se stává stále více relevantním i mimo tradiční centra měst. Trend směřuje k rozšíření turistického pronájmu na vzdálenější lokality a okrajové části měst, což může ovlivnit jak ceny nemovitostí, tak i poptávku po nájmech.

Stále silná poptávka zahraničních investorů

Zájem zahraničních investorů, zejména z jiných zemí EU, by mohl i nadále udržovat dynamiku na trhu. Jejich lepší kupní síla a zájem o investice do nemovitostí pro turistický pronájem mohou ovlivňovat ceny a poptávku.

Politická a ekonomická stabilita

Vzhledem k dopadům politické nestability a ekonomické krize na trh nemovitostí by mohla budoucnost záviset na opatřeních, která budou přijata na podporu stability a důvěry investorů.

Rozvoj bytové politiky

Pro udržení rovnováhy na trhu a podporu dostupnosti nemovitostí pro občany bude nezbytné, aby chorvatská vláda vyvinula efektivní bytovou politiku. To může zahrnovat podporu dostupných nájemních bytů a opatření k regulaci turistického pronájmu. Vláda bude čelit sociálním otázkám, zejména v oblasti dostupnosti bydlení pro různé sociální skupiny, jako jsou studenti, mladé rodiny a nízkopříjmoví občané.

Riziko stagnace vs. dalšího růstu cen

Zatímco nedávný pokles cen naznačuje určitou nejistotu, otázka zní, zda dojde k stagnaci cen nebo zda se opět začne pozorovat růst. To bude záviset na různých faktorech, včetně úrokových sazeb, poptávky a celkové ekonomické situace.


Vzhledem k těmto faktorům může budoucnost chorvatského realitního trhu přinést zajímavé změny a výzvy. Očekává se, že diskuse o těchto tématech bude nadále dominovat, a bude klíčové sledovat, jak se chorvatský realitní trh adaptuje na tyto dynamiky a jaká opatření budou přijata pro udržení stability a spravedlnosti na trhu nemovitostí.